Czas Present Continuous to inaczej czas teraźniejszy ciągły. Czas Present Continuous służy do określenia czynności, które robimy w danym momencie mówienia o nich lub kiedy mówimy o czymś, co zaplanowaliśmy wcześniej i jesteśmy przekonani, że się wydarzą.  Jest jeszcze łatwiejsza do zapamiętania zasada związana z  Present Continuous: czas teraźniejszy ciągły odnosi się do czynności, które wykonujemy w czasie, w którym o nich mówimy.

Present Continuous budowa 

Zdania twierdzące w czasie Present Continuous tworzymy przy użyciu poniższego schematu:


Podmiot + to be (w odpowiedniej formie) + czasownik z końcówką -ing + …


Przykładowe zdania w Present Continuous ułożone według tego schematu:

I am eating lunch right now.
He is playing her favourite computer game at the moment.
We are drinking tea for dinner this week.
They are meeting each other once a month this year.
You are watching TV now.
He is drawing a new picture at the moment.

Odmiana “to be” przez osoby

Tutaj warto przypomnieć odmianę “to be” przez osoby:

FORMA DŁUGAFORMA SKRÓCONAZNACZENIE
she isshe’sona jest
it isit’sono/to jest
we arewe’remy jesteśmy
you areyou’rewy jesteście
she isshe’sona jest

Forma -ing czasownika

Każdy czas continuous wymaga  użycia czasownika w formie gerund (-ing). Tworzenie odpowiedniej formy czasownika głównego jest łatwe, po prostu do podstawowej formy dodajemy końcówkę -ing

sleep – sleeping

drive – driving

buy – buying 

W niektórych przypadkach po dodaniu końcówki, czasowniki wyglądają inaczej. 

Zasady tworzenia czasowników z końcówką -ing:

W czasownikach zakończonych na -e, -e na końcu czasownika znika

write – writing

W czasownikach jednosylabowych, w których na końcu jest układ: spółgłoska + samogłoska + spółgłoska, podwajamy ostatnią spółgłoskę, UWAGA: nie dotyczy spółgłosek w i x.

run – running

W czasownikach dwusylabowych, w których na końcu jest układ: spółgłoska + samogłoska + spółgłoska, a akcent pada na drugą sylabę, podwajamy ostatnią spółgłoskę

begin – beginning

W czasownikach, które kończą się  na -ie,  -ie zamienia się na -y:

lie – lying 

Present Continuous  – budowa w pytaniach

Tutaj sprawa jest naprawdę prosta! W pytaniu w czasie present continuous zamieniamy ze sobą miejscami podmiot z czasownikiem pomocniczym w zdaniu, czyli:

He is playing her favourite computer game at the moment.

Is he playing her favourite computer game at the moment?

You are watching TV now.

Are You  watching TV now? 

He is drawing a new picture at the moment.

Is he drawing a new picture at the moment?

Możemy również użyć pytania szczegółowego w przypadku, kiedy chcemy dokładnie dowiedzieć się,  kto, co, gdzie i kiedy robi w danej chwili. 

Zobacz, jak ulożyć pytanie w present continuous w wersji dla dociekliwych 😉


Użyj zaimków takich jak: 

where – gdzie?, 

what – co?, 

when – kiedy? 

why – dlaczego? 

Przenieś je po prostu na początek zdania!

Present Continuous kiedy używamy

Czasu Present Continuous używamy w nieco innych przypadkach niż Present Simple:

  1. Kiedy mówimy o czynności czy wydarzeniu, które dzieją się w momencie mówienia o nich. Możemy to dodatkowo zaakcentować, dodając słowa mówiące o wykonywaniu czynności w tej chwili. Są to słówka: now lub at the moment.

I am drinking coffee now.

We are walking in the park right now.

I am reading a book now

  1. Czasu Present Continuous użyjemy też, gdy chcemy powiedzieć o czynności, które nie muszą trwać w chwili mówienia o nich, ale trwają od dłuższego czasu. 

tutaj często używamy również słówek takich jak:

at presentobecnie
nowadaysw obecnych czasach
todaydziś
tonightdziś wieczorem/ w nocy
these daysw tych dniach, aktualnie

We are going to my grandmother today.

We are not playing video games at present.

Tomorow she is going the dance classes.

  1. W Present Continuous możemy też wyrazić czynność, którą zaplanowaliśmy: 

Sorry, we are working this evening.

On Friday we are having an important meeting

  1. Co, ciekawe, Present Continuous użyjemy też, kiedy chcemy wyrazić czynność powtarzającą się, ale nie będącą stałą, nawykową cechą człowieka czy przedmiotu:

Why are you being so naughty today?!

She’s making the same spelling mistake again.

Mamy nadzieję, że już teraz wiesz wszystko o czasie teraźniejszym Present Continuous, z kolejnych artykułów dowiesz się, kiedy używamy present perfect continuous. Pamiętaj, że co jakiś czas publikujemy wpisy z cyklu: czasy w angielskim. Szukaj tam inspiracji!