Miesięczne archiwum: Wrzesień 2012

“Zapomniany” język

Najnowsze badania psychologów z uniwersytetu w Bristolu wykazały, że dorośli, którzy uczyli się języka obcego jako dzieci, a potem nie posługiwali nim, wciąż go pamiętają. Nasz mózg jest wstanie przypomnieć sobie „zapomniany” język. Często słyszymy opinię, że mózg działa jak mięsień, a nieużywany mięsień zanika. Eksperyment bristolski zaprzecza tej powszechnej opinii. Okazuje się, że „zapomniany” […]

Poradnik rodzica. Część szósta – 7-latek w szkole

Dziś o tym, na jakim poziomie uczeń pierwszej klasy szkoły podstawowej powinien opanować mowę. Przyjmuje się, że w wieku 7 lat u dziecka opanowana została technika mówienia. To znaczy, że nasza pociecha nie sepleni, mówi już głoskę „r” oraz potrafi się sprawnie komunikować z otoczeniem. Jego mowa jest zrozumiała, a wszystkie głoski są artykułowane bez […]

Poradnik rodzica. Cześć 5 – „Mowa 4-latków”

Dzieci 4-letnie powinny dobrze artykułować: s, z, c, dz. W tym wieku pojawiają się u nich trudniejsze głoski: sz, ż, cz, dż. Jeśli nasz przedszkolak jeszcze nie potrafi ich wymówić, poczekajmy pół roku. Pół roczne opóźnienia uznaje się za normę. Ważne jest, by na tym etapie rozwoju zaobserwować, czy w czasie wymawiania głosek, s, z, […]

Poradnik rodzica. Część 4 – „Rozwój mowy dziecka w 2 roku życia”

Dziś wpis poświęcony 2-latkom, czyli o tym, co powinien umieć powiedzieć nasz maluszek po pierwszym roku życia. Etap ten nazywany jest „okresem wyrazu”, bo wtedy właśnie pojawiają się pierwsze słowa. Z sylab dziecko potrafi złożyć: mama, tata, baba. Używa też wszystkich samogłosek (a, o, u, e, i, y), oprócz nosowych (ą, ę) oraz niektórych spółgłosek, […]

Poradnik rodzica. Część 3 – „Etapy rozwoju mowy u dzieci”

Rozwój mowy u dzieci składa się z kilku etapów. Głoski pojawiają się kolejno. Najpierw te łatwiejsze do wymówienia, np. około 6 miesiąca życia maluszek próbuje już mówić „mama”. Najczęściej potrafi wypowiedzieć tylko sylabę „ma”. Usta same układają się w ten dźwięk, bo układ warg przy ssaniu jest podobny do ułożenia przy wypowiadaniu głoski „m” . […]

Poradnik rodzica część 2. W jaki sposób nauka języka obcego może pomóc rozwojowi mowy u dzieci

W poprzedniej części tego mini poradnika pisałam o tym, że nauka języka obcego nie przeszkadza rozwojowi mowy u dzieci. Co więcej nauka innego języka może wspomóc ten rozwój. W jaki sposób? Zajęcia językowe prowadzone metodą Helen Doron przypominają zajęcia logorytmiczne, które są obowiązkowe dla dzieci w wieku przedszkolnym. Dzieci przede wszystkim ćwiczą na nich techniki […]

Magik

“You Can’t Be That”   I told them When I grow up I’m not going to be a scientist Or someone who reads the news on TV No, a million birds will fly through me. I AM GOING TO BE A TREE!   They said, You can’t be that. No, you can’t be that. I […]