Akademickie badania nad dwujęzycznością

Helen Doron wskazuje badania, które dowiodły korzyści płynących z dwujęzycznego wychowywania dzieci. Ostatnie lata przyniosły dużo odkryć na polu badań, jak małe dzieci (do dwóch lat) uczą się języków, szczególnie dwujęzyczne.

Badacze znaleźli sposoby, by analizować niemowlęce zachowanie – gdzie wodzi wzrok dziecka, jak długo jest w stanie skupić uwagę – i dowiedzieć się czegoś o odbieraniu przez nie dźwięków, słów i języków na podstawie tego, co dziecko już zna, a co jest dla niego nowe. Analiza procesów zachodzących w mózgu małego dziecka w czasie, kiedy słyszy ono język, i porównanie tych procesów z tymi, które zachodzą u starszego dziecka, pomogła dowiedzieć się nie tylko tego, jak umysł słucha języka, ale także jak słuchanie kształtuje ten umysł.

 Agnes Kovacs i Jacques Mehler w 2009 r. przeprowadzili badanie zatytułowane “Kognitywne osiągnięcia u 7-miesięcznych dwujęzycznych dzieci”. Dowiodło ono, że 7-miesięczne dwujęzyczne dzieci lepiej sobie radzą niż ich jednojęzyczne równolatki. Intelektualne możliwości dwujęzycznych są na wyższym poziomie. Intelektualne możliwości to np. skupianie uwagi, umiejętności motoryczne. Dzieci dwujęzyczne potrafią lepiej przewidywać następujące po sobie wydarzenia, są bardziej elastyczne, łatwiej adaptują się do nowych sytuacji.

Agnes Kovacs w 2009 r. przeprowadziła kolejne badania nad ilością języka, którą uczą się noworodki. Dowiodła, że dzieci dwujęzyczne uczą się dokładnie tyle samo słów, wyrażeń, konstrukcji gramatycznych, ile ich jednojęzyczni rówieśnicy. Nie uczą się mniej. W rzeczywistości uczą się więcej, bo w dwóch językach. Dawniej przestrzegano rodziców przed równoczesnym uczeniem dwóch języków od najmłodszego wieku. Uważano, że dzieci nie będą potrafiły dobrze mówić ani w jednym, ani w drugim. Nie pokrywa się to jednak z tym, co odkryła Agnes Kovacs, czy inni badacze.

Zapraszamy do obejrzenia filmu

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=L5zZetEXBoQ]

Grafika: http://www.babble.com/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.