Podejmujemy lepsze decyzje, nie myśląc w ojczystym języku

Najnowsze badania wykazały, że ludzie podejmują lepsze decyzje, kiedy myślą w obcym języku. Jeden z badaczy psycholog Boaz Keysar powołując się na wcześniejsze badania zauważył, iż ludzie zazwyczaj wolą rezygnować z atrakcyjnych możliwości, jeśli mogą przez nie coś stracić.

Ostatnie badania pokazały, że łatwiej jest nam zmniejszyć tę awersję do straty, jeśli podejmujemy decyzje nie w naszym ojczystym języku.

Podejmowanie decyzji jest ściśle związane z naszymi emocjami, które z kolei wywoływane i nazywane są przez nasz pierwszy język. Dzięki myśleniu w obcym języku nabieramy dystansu, który hamuje impulsywne i emocjonalne reakcje. Myślimy wtedy bardziej rozważnie.

Teoria ta została dokładniej zbadana przy pomocy gry monetą – obstawiania zakładów. Badaniu zostały poddane osoby anglojęzyczne, które znały hiszpański.

Uczestnicy eksperymentu mieli obstawiać, czy wypadnie reszka czy orzeł i stawiać 1 dolara jako zakład. Jeśli dobrze obstawili i wygrali, otrzymywali 1,50 dolara. Nie tracili nic, jeśli nie obstawili zakładu. Instrukcje te podano po angielsku a potem po hiszpańsku.

Kiedy instrukcje podano tylko po angielsku uczestnicy obstawiali mniej zakładów, niż kiedy podano je po hiszpańsku. Wtedy obstawiano około 74 % wszystkich zakładów.

 Z eksperymentu wynika, że myślenie w obcym język pomaga uniknąć szybkich emocjonalnych decyzji. Sprawia, że decyzje są bardziej przemyślane i racjonalne.

Zatem jeśli mamy problem ze zdecydowaniem się na coś, najlepiej na spokojnie usiąść i przemyśleć sprawę w innym języku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.