Poradnik rodzica. Cześć 5 – „Mowa 4-latków”

Dzieci 4-letnie powinny dobrze artykułować: s, z, c, dz. W tym wieku pojawiają się u nich trudniejsze głoski: sz, ż, cz, dż. Jeśli nasz przedszkolak jeszcze nie potrafi ich wymówić, poczekajmy pół roku. Pół roczne opóźnienia uznaje się za normę.

Ważne jest, by na tym etapie rozwoju zaobserwować, czy w czasie wymawiania głosek, s, z, c, dz dziecko nie wkłada języka między zęby. Czubek języka powinien znajdować się za zębami górnymi. Błędna realizacja – z językiem między zębami – kwalifikuje dziecko do pracy z logopedą.

W tym wieku za wadę wymowy uważa się występowanie u dzieci dźwięków, których nie ma w naszym języku. W języku polskim żadnej z głosek nie realizujemy, wkładając język między zęby. Jeśli dziecko w ten sposób artykułuje głoski bardzo szybko się do tego przyzwyczai. Potem może mu być trudno oduczyć się złych nawyków i wypracować poprawna wymowę.

Jeśli dziecko zastępuje głoski sz, ż, cz, dż głoskami s, z, c, dz lub ś, ź, ć, dź to jest to tzw. seplenienie fizjologiczne. Powinno przejść samoistnie. Jeśli w wieku 5 lat tak się nie zdarzy, należy skonsultować się z logopedą.

U 4-latka pojawia się także głoska r. Jednak nie u wszystkich dzieci. Jest to najtrudniejszą głoską. Jej artykulacja polega na podniesieniu czubka języka za górne zęby i wprawieniu go w drgania. U niektórych dzieci może się ona pojawić dopiero ok. 7 roku życia.

Jeśli dziecko realizuje głoskę r, np. gardłowo, czyli zbliża tylną część języka do tylnej ściany gardła, lub zamiast czubka języka drgają mu wargi, trzeba skonsultować się z logopedą. Przyczyną błędnej realizacji jest najczęściej wada anatomiczna, np. krótkie wędzidełko podjęzykowe. Może też być to spowodowane niedostateczną sprawnością ruchową języka.

W kolejnej części poradnika o tym, co powinno umieć dziecko zanim pójdzie do pierwszej klasy. Zapraszam.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.