Poradnik rodzica. Część szósta – 7-latek w szkole

Dziś o tym, na jakim poziomie uczeń pierwszej klasy szkoły podstawowej powinien opanować mowę.

Przyjmuje się, że w wieku 7 lat u dziecka opanowana została technika mówienia. To znaczy, że nasza pociecha nie sepleni, mówi już głoskę „r” oraz potrafi się sprawnie komunikować z otoczeniem. Jego mowa jest zrozumiała, a wszystkie głoski są artykułowane bez zarzutu.

Ponadto dziecko potrafi prowadzić rozmowę, to znaczy, że adekwatnie odpowiada na zadane mu pytania. Jego słownictwo jest bogate, poprawnie buduje zdania pod względem logiki, gramatyki i składni. Zachowuje logiczną kolejność zdarzeń, jego wypowiedź zawiera wyrazy określające emocje. Używa czasowników, określeń przyimkowych, przysłówkowych, wyrażeń przyimkowych. Buduje zdania proste i rozwinięte, w większości poprawnie gramatycznie. Mówi z sensem oraz właściwą intonacją, czyli z dobrym akcentem, rytmem, niezaburzoną melodią mowy.

 

Rozwój psychomotoryczny jest zależy od mowy. I odwrotnie – mowa zależy od rozwoju psychomotorycznego. Jeśli zatem jest coś nie w porządku z mową dziecka, można się spodziewać i problemów natury psychomotorycznej. Dlatego tak ważne jest, by obserwować poszczególne etapy rozwoju pociechy, a wszelkie odstępstwa czy niepokojące nas sygnały konsultować ze specjalistami.

Mowa rozwija się etapami. Przedstawiłam je w poprzednich wpisach, gdzie określiłam, kiedy pojawiają się poszczególne głoski. Choć trzeba pamiętać, że między rówieśnikami mogą wystąpić różnice w rozwoju. Jest to indywidualna kwestia, która może wynikać z uwarunkowań genetycznych lub społecznych. Jeśli opóźnienie pojawienia się danych głosek jest dłuższe niż pół roku, maksymalnie 8 miesięcy, należy zwrócić się do logopedy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.