Poradnik rodzica. Jak wspomagać rozwój językowy dzieci.

W poprzednich częściach poradnika omówiłam etapy rozwoju narządów mowy u dzieci. Pisałam o tym, kiedy pojawiają się poszczególne głoski oraz jakie sygnały mogą świadczyć o tym, że mowa naszej pociechy może wymagać konsultacji ze specjalistą.

Teraz chciałabym udzielić kilku rad, jak można pomóc dziecku rozwijać jego umiejętności językowe, jak budzić zainteresowanie językiem. Nie tylko ojczystym, ale również i językiem angielskim.

Mowa odzwierciedla sposób naszego myślenia. Dlatego oprócz dbałości o dobrą artykulację głosek, należy także zadbać o to, jak nasza pociecha opowiada i formuje zdania.

Na początek proponuje zadać sobie kilka pytań:

– Czy moje dziecko rozumie kierowane do niego zwroty oraz dłuższe wypowiedzi?

– Czy potrafi poprowadzić dialog i odpowiedzieć adekwatnie na zadawane mu pytania?

– Czy jest w stanie streścić krótką historyjkę, którą właśnie usłyszało?

– Czy wypowiedzi dziecka są spójne, logiczne, a zdania poprawnie zbudowane pod względem gramatycznym?

– Czy dysponuje ono bogatym słownictwem oraz potrafi zadawać pytania?

 

Mowa wpływa i kształtuje takie umiejętności jak: spostrzeganie, wyobraźnia, porównywanie, analizowanie, wnioskowanie. Dlatego ważne jest, by zwrócić uwagę na sposób wyrażania się naszego dziecka. Nierozwinięte umiejętności językowe mogą utrudniać nie tylko rozwój myślenia, czy kontakty z innymi ludźmi, ale również naukę czytania i pisania.

Zapraszam na kolejne części poradnika, w którym będzie mowa o tym, jak pomóc dziecku w lepszym opanowaniu języka polskiego i angielskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.