• slide1-0811 slide2-0811
  Angielski dla dzieci

  Skuteczna i pełna zabawy nauka angielskiego dla dzieci w szkołach Helen Doron English.

  Zobacz dlaczego
 • slide1-infant slide2-infant
  Niemowlęta 0-2

  Maluszki w wieku od 3-24 miesięcy uczą się angielskiego, kształtując przy tym swoje motoryczne umiejętności oraz stymulując rozwój zdolności umysłowych.

  Więcej
 • slide1-1311 slide2-1311
  Dzieci 2-6

  Dzieci doskonalą język mówiony wraz z dwoma kursami „Fun with Flupe” oraz „More Fun with Flupe”, śledząc przygody Granny Fix, Paula Warda oraz zabawnego stworka Flupe’a.

  Więcej
 • slide1-6-12 slide2-232
  Dzieci 6-12

  Dzieci uczą się mówionego angielskiego, czytając i pisząc razem z Paulem oraz Millie, którzy pomagają Kangi i jej synkowi Joey’emu rozwiązywać problem w Storyville.

  Więcej
 • slide1-0611 slide2-0611
  Teen English

  Uczniowie są zaangażowani w poważnie zabawną naukę angielskiego w twórczym środowisku.

  Więcej
 • slide1-0311 slide2-0311
  English ONLINE

  Dzieci w każdym wieku lubią gry komputerowe, nasze wspomagają efektywną naukę angielskiego.

  Wypróbuj
 

Kraków

 

Płatności

1. KONTO SZKOŁY

PROLOG Szkoła Języków Obcych ul.Bronowicka 37, 30-084 Kraków,

ING Bank Śląski 53 1050 1445 1000 0022 6959 1026

W opisie przelewu prosimy podać:

imię i nazwisko dziecka
miejsce zajęć (Włóczków, Bronowicka, Czyżyny, Łagiewniki)

2. TERMINY OPŁAT

Opłaty za kurs uzależnione są od długości trwania zajęć (30, 45 lub 60 min min)

i ich ilości w roku szkolnym (standardowo 35 spotkań, kontynuacja 37 spotkań)
Opłaty uiszczamy ratalnie, 10 razy w ciągu roku szkolnego:

a/ Grupy kontynuujące:

I RATA ZALICZKA- do 10 LIPCA

II RATA – do 5  WRZEŚNIA ,

III RATA – do 10 PAŹDZIERNIKA

IV RATA – do 10 LISTOPADA

V RATA – do 10 GRUDNIA

VI RATA – do 10 STYCZNIA

VII RATA – do 10 LUTEGO

VIII  RATA – do 10 MARCA

IX RATA – do 10 KWIETNIA

X RATA – do 10 maja

b/ System płatności dla grup z naboru 2020/21

I RATA – najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem zajęć.

II RATA – do 10 PAŹDZIERNIKA

III RATA – do 10 LISTOPADA

IV  RATA – do 10 GRUDNIA

V RATA – do 10 STYCZNIA

VI RATA – do 10 LUTEGO

VII  RATA – do 10 MARCA

VIII RATA – do 10 KWIETNIA

IX RATA – do 10 MAJA

X RATA – do 10 CZERWCA

3. ZNIŻKI

Od II roku nauki zniżka kontynuacyjna – 75 zł

Od III roku nauki zniżka kontynuacyjna – 100 zł

Od IV roku nauki zniżka kontynuacyjna – 125 zł

Od V roku nauki zniżka kontynuacyjna – 150 zł

Od VI roku nauki zniżka kontynuacyjna – 175 zł

Dwójka dzieci w szkole – 75 zł
Trójka dzieci w szkole – 150 zł

Wpłata za cały rok szkolny z góry – 100 zł

KARTA DUŻEJ RODZINY – 50 zł

ZNIŻKI SUMUJĄ SIĘ I SĄ ODLICZANE OD OSTATNIEJ RATY ZA KURS

 

REGULAMIN UDZIELANIA ZNIŻEK DLA KLIENTÓW

z dnia 20 sierpnia 2012

dalej zwany „Regulaminem”

 

 1. Regulamin określa zasady i tryb udzielania zniżek w zakresie cen kursów językowych prowadzonych metodą Helen Doron Early English, dla Klientów Prolog Szkoła Języków Obcych, nauczającej metodą Helen Doron Early English, dalej zwaną „HDEE”.
 2.  Regulamin obowiązuje w Prolog Szkoła Języków Obcych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w której prowadzone jest nauczanie języka angielskiego metodą HDEE, działającej w ramach ogólnoświatowego systemu franczyzowego stworzonego przez Spółkę Helen Doron Ltd, dalej zwanych „Szkołami”.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia jego podania do wiadomości Klientów do odwołania.
 4. Zniżki udzielane są w ramach akcji promocyjnej prowadzonej przez wybrane z sieci Szkoły i przez cały okres obowiązywania Regulaminu będą udzielane Klientom wybranych szkół.
 5. Regulamin przewiduje udzielanie Klientom następujących zniżek w zakresie cen kursów językowych dalej łącznie zwanych „Zniżkami”, których szczegółowy tryb udzielania opisano poniżej:

5.1. Zniżka Za Kontynuację,

5.2. Zniżka Dla Rodzeństwa,

5.3. Zniżka 50 zł Z Wizytówki,

5.4. Zniżka 50 zł Z Mailingu.

 1. Zniżki nie sumują się wzajemnie, co oznacza, że Klient może otrzymać tylko jedną ze Zniżek. Wyjątek stanowi Zniżka Dla rodzeństwa, która może sumować się z każdą inną zniżką.
 2. Zniżki obowiązują w zakresie wszystkich kursów językowych prowadzonych przez Szkoły w ramach nauczania dzieci języka angielskiego metodą HDEE.
 3. Zniżka Za Kontynuację przysługuje Klientowi wykupującemu kolejny kurs językowy w Szkole po zakończeniu uprzednio wykupionego przez Klienta kursu językowego prowadzonego przez którąkolwiek ze Szkół. Zniżka Za Kontynuację udzielana jest na następujących zasadach:

8.1. Dla otrzymania Zniżki Za Kontynuację konieczne jest dokonanie wpłaty co najmniej I raty lub zaliczki (w zależności od ustaleń obowiązujących w tym zakresie w danej Szkole) na poczet należności za kolejny kurs językowy, rozpoczynający się we wrześniu kolejnego roku szkolnego, do dnia 30 czerwca poprzedzającego ten rok szkolny;

8.2. wysokość udzielonej Zniżki Za Kontynuację uzależniona jest od okresu przez jaki dany uczeń pobierał nieprzerwanie naukę w Szkole i wynosi:

8.2.1. po pierwszym roku nauki – 75,00 zł,

8.2.2. po drugim roku nauki – 100,00 zł,

8.2.3. po trzecim roku nauki – 125,00 zł,

8.2.4. po czwartym roku nauki – 150,00 zł,

8.2.5. po piątym i w kolejnych latach nauki – 175,00 zł;

8.3. Zniżki Za Kontynuację nie sumują się.

 1. Zniżki Za Kontynuację odliczane są od ostatniej raty
 2. Zniżka Dla Rodzeństwa przysługuje Klientowi wykupującemu co najmniej dwa kursy językowe w Szkole dla co najmniej dwójki uczniów będących rodzeństwem. Zniżka Dla Rodzeństwa udzielana jest na następujących zasadach:

10.1. W przypadku wykupienia kursów językowych dla rodzeństwa udzielana jest jednorazowa zniżka w kwocie 75 zł dla każdego z dzieci.

10.2. Zniżki Dla Rodzeństwa sumują się z pozostałymi zniżkami.

 1. Zniżka 50 zł Z Wizytówki przysługuje Klientowi, który wykupując kurs językowy prowadzony przez Szkołę legitymuje się wizytówką promocyjną, na odwrocie której widnieje napis „z tą wizytówką otrzymasz 50 zł zniżki na kurs Helen Doron”. Zniżka 50 zł Z Wizytówki udzielana jest na następujących zasadach:

11.1. Zniżka 50 zł Z Wizytówki uprawnia do otrzymania przez Klienta jednorazowej zniżki w kwocie 50,00 zł na dowolnie wybrany przez Klienta kurs językowy prowadzony przez Szkołę;

11.2. Zniżka 50 zł Z Wizytówki przysługuje wyłącznie w przypadku wykupienia kursu, w którym uczestniczyć będzie nowy uczeń, który nigdy wcześniej nie uczył się w którejkolwiek ze Szkół;

11.3. Zniżka 50 zł Z Wizytówki może zostać udzielona tylko jednorazowo, co oznacza, że Zniżki 50 zł Z Wizytówki nie sumują się;

11.4. Klient korzystający ze Zniżki 50 zł Z Wizytówki obowiązany jest wydać wizytówkę osobie zawierającej z nim umowę w imieniu Szkoły, w związku z którą udzielono Zniżki 50 zł Z Wizytówki.

 1. Zniżka 50 zł Z Mailingu przysługuje Klientowi, który wykupując kurs językowy prowadzony przez Szkołę legitymuje się wydrukiem e-maila przesłanego przez sieć Szkół Helen Doron w ramach akcji promocyjnej, informującego o możliwości uzyskania Zniżki 50 zł Z Mailingu. Zniżka 50 zł Z Mailingu udzielana jest na następujących zasadach:

12.1. Zniżka 50 zł Z Mailingu uprawnia do otrzymania przez Klienta jednorazowej zniżki w kwocie 50,00 zł na dowolnie wybrany przez Klienta kurs językowy prowadzony przez Szkołę;

12.2. Dla uzyskania Zniżki 50 zł Z Mailingu nie jest konieczne, aby e-mail okazany przez Klienta wykupującego kurs językowy prowadzony przez Szkołę, był adresowany bezpośrednio do tego Klienta; wystarczające jest, by taki e-mail został przesłany Klientowi przez inną osobę.

12.3. Zniżka 50 zł Z Mailingu może zostać udzielona tylko jednorazowo, co oznacza, że Zniżki 50 zł Z Mailingu nie sumują się.

 1. Regulamin może zostać w każdej chwili zmieniony lub uchylony, a w przypadku zmiany lub uchylenia Regulaminu, Klientowi nie przysługuje roszczenie o udzielenie którejkolwiek ze Zniżek.
 
Call Now Button