• slide1-0811 slide2-0811
  Angielski dla dzieci

  Skuteczna i pełna zabawy nauka angielskiego dla dzieci w szkołach Helen Doron English.

  Zobacz dlaczego
 • slide1-infant slide2-infant
  Niemowlęta 0-2

  Maluszki w wieku od 3-24 miesięcy uczą się angielskiego, kształtując przy tym swoje motoryczne umiejętności oraz stymulując rozwój zdolności umysłowych.

  Więcej
 • slide1-1311 slide2-1311
  Dzieci 2-6

  Dzieci doskonalą język mówiony wraz z dwoma kursami „Fun with Flupe” oraz „More Fun with Flupe”, śledząc przygody Granny Fix, Paula Warda oraz zabawnego stworka Flupe’a.

  Więcej
 • slide1-6-12 slide2-232
  Dzieci 6-12

  Dzieci uczą się mówionego angielskiego, czytając i pisząc razem z Paulem oraz Millie, którzy pomagają Kangi i jej synkowi Joey’emu rozwiązywać problem w Storyville.

  Więcej
 • slide1-0611 slide2-0611
  Teen English

  Uczniowie są zaangażowani w poważnie zabawną naukę angielskiego w twórczym środowisku.

  Więcej
 • slide1-0311 slide2-0311
  English ONLINE

  Dzieci w każdym wieku lubią gry komputerowe, nasze wspomagają efektywną naukę angielskiego.

  Wypróbuj
 

Centra Helen Doron Rzeszów | Angielski dla dzieci i młodzieży

 

Regulamin

1. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu lub dwa razy w tygodniu i trwają w zależnościod grupy wiekowej 45, 60, 70 minut.
2.W czasie trwania zajęć opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel, przed i po zajęciach za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie.
3. Prosimy o zwrócenie uwagi na zachowanie Państwa dzieci poza salą lekcyjną: głośne zachowanie, bieganie,trzaskanie drzwiami itp.
4. Jeżeli wymagana jest obecność opiekuna dziecka na zajęciach może to być tylko jedna osoba.
5. Mając na względzie efektywność prowadzonych zajęć, bardzo prosimy o niewprowadzanie na zajęcia rodzeństwa uczestników grupy.
6. Serdecznie prosimy o nieprzyprowadzanie na zajęcia chorych dzieci.
7. Prosimy o nieużywanie telefonów komórkowych podczas zajęć-dotyczy zarówno dzieci jak i rodziców.
8. W przypadku dzieci starszych prosimy o korzystanie z toalety przed lub po zajęciach, aby nie rozpraszało to uwagi dzieci na lekcji.
9.Prosimy o pozostawianie okryć wierzchnich i ubrań dzieci poza salami lekcyjnymi, aby można było przewietrzyć i przygotować sale do następnych zajęć.
10.Każdy rok szkolny obejmuje z góry zaplanowaną liczbę spotkań. Zajęcia nie są planowane w ferie i przerwy świąteczne, chyba, że istnieje konieczność odrobienia zajęć, o czym zostaną Państwo wcześniej poinformowani..
11. Nieobecności na zajęciach można odrobić w innej grupie. Niezbędne jest zgłaszanie chęci odrabiania w sekretariacie Centrum.
12. Gdy zachodzi potrzeba odrobienia zajęć z powodu choroby nauczyciela zajęcia przesuwane są na dodatkowy termin, o którym zostaną Państwo poinformowani telefonicznie, drogą mailową lub przez SMS.
13.Skuteczność metody zapewnia zaangażowanie rodziców i słuchanie płyt, optymalnie dwa razy dziennie.
14. Prosimy więc o przynoszenie ich na zajęcia i dopilnowanie, aby dzieci wykorzystywały je zgodnie z zaleceniami nauczyciela.
15. Regulując opłatę wpisową, rezerwują Państwo dla dziecka miejsce w grupie. Rok szkolny opłacany jest w ratach miesięcznych.
16. W przypadku rezygnacji z nauki dziecka w Centrum prosimy o pisemną informację o rezygnacji bezpośrednio w sekretariacie lub drogą mailową.

 
Call Now Button