• slide1-0811 slide2-0811
  Angielski dla dzieci

  Skuteczna i pełna zabawy nauka angielskiego dla dzieci w szkołach Helen Doron English.

  Zobacz dlaczego
 • slide1-infant slide2-infant
  Niemowlęta 0-2

  Maluszki w wieku od 3-24 miesięcy uczą się angielskiego, kształtując przy tym swoje motoryczne umiejętności oraz stymulując rozwój zdolności umysłowych.

  Więcej
 • slide1-1311 slide2-1311
  Dzieci 2-6

  Dzieci doskonalą język mówiony wraz z dwoma kursami „Fun with Flupe” oraz „More Fun with Flupe”, śledząc przygody Granny Fix, Paula Warda oraz zabawnego stworka Flupe’a.

  Więcej
 • slide1-6-12 slide2-232
  Dzieci 6-12

  Dzieci uczą się mówionego angielskiego, czytając i pisząc razem z Paulem oraz Millie, którzy pomagają Kangi i jej synkowi Joey’emu rozwiązywać problem w Storyville.

  Więcej
 • slide1-0611 slide2-0611
  Teen English

  Uczniowie są zaangażowani w poważnie zabawną naukę angielskiego w twórczym środowisku.

  Więcej
 • slide1-0311 slide2-0311
  English ONLINE

  Dzieci w każdym wieku lubią gry komputerowe, nasze wspomagają efektywną naukę angielskiego.

  Wypróbuj
 

Skierniewice

 

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA UCZNIÓW I OPIEKUNÓW
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

 1. administratorem danych osobowych Państwa jako opiekunów prawnych oraz dzieci korzystających ze świadczonych przez nas usług edukacyjnych jest (Centrum Nauczania Języka Angielskiego Agnieszka Rogulska NIP 836 105 53 11);
 2. przetwarzamy wyłącznie dane dotyczące: imion i nazwisk dzieci oraz ich opiekunów, numeru PESEL opiekuna, jego adresu zamieszkania oraz kontaktowych numerów telefonów i adresów e-mail. Przetwarzamy również dane osobowe w postaci wizerunków naszych uczniów związanych z ich aktywnością w naszej szkole (np. zdjęcia pamiątkowe, zdjęcia z wydarzeń organizowanych przez szkołę). Wszystkie te dane są niezbędne do prawidłowego wywiązania się przez nas
  z umowy o świadczenie usług edukacyjnych;
 3. nie przetwarzamy żadnych danych wrażliwych. Może jednak zdarzyć się sytuacja, gdy ze względu na bezpieczeństwo naszego ucznia, na podstawie odrębnej zgody przekażecie nam Państwo informacje dotyczące szczególnych potrzeb lub stanu zdrowia dziecka.
  W takiej sytuacji informacje te przekazywane są wyłącznie nauczycielowi lub nauczycielom, którzy mają kontakt
  z dzieckiem, nie są powierzane innym podmiotom, zaś nauczyciele są zobowiązani do zachowania tego typu informacji w ścisłej poufności;
 4. dane osobowe przetwarzane będą:
  a) w celu realizacji umowy o świadczenie usług edukacyjnych, w tym przekazywania Państwu bieżących informacji związanych z postępami dziecka, funkcjonowaniem szkoły oraz procesem nauczania (np. materiałów edukacyjnych, wskazówek, informacji o organizowanych przez szkołę wydarzeniach),
  b) w celach statystycznych, w celu rozwoju oferty i poprawy jakości świadczonych przez nas i sieć Helen Doron usług edukacyjnych,
  c) w celu marketingu usług własnych, w szczególności poprzez informowanie o nowych ofertach oraz usługach oferowanych przez nas lub sieć Helen Doron,
  d) za Państwa odrębną zgodą w celu realizacji marketingu podmiotów trzecich – naszych partnerów i firm sponsorskich,
  e) w celu organizacji wydarzeń specjalnych – takich jak pikniki, spotkania integracyjne, wyjazdy, kolonie językowe,
  f) w celu organizacji egzaminów certyfikacyjnych.
 5. podstawą przetwarzania jest realizacja umowy o świadczenie usług edukacyjnych a w zakresie przetwarzania zdjęć lub innych informacji o uczniach lub opiekunach – także zgoda opiekuna prawnego, wyrażona na piśmie (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO). Zgoda ma charakter dobrowolny, jednak jej brak lub wycofanie może uniemożliwić świadczenie przez nas niektórych usług.
 6. za Państwa zgodą, przetwarzane przez nas dane zostaną powierzone do przetwarzania do Helen Doron Ltd z siedzibą w Izraelu lub strukturom terenowym Helen Doron Ltd w Polsce. Cele przetwarzania przez struktury centralne są tożsame z celami przetwarzania przez nas oraz dodatkowo wiążą się z wykonywaniem przez Helen Doron LTD funkcji kontrolnej i koordynującej w ramach sieci szkół Helen Doron, co ma na celu zagwarantowanie Państwu najwyższej jakości naszych usług i ciągłego doskonalenia oferty;
 7. w przypadku uzyskania zgody, przekazane przez Państwa dane osobowe będą przekazywane do Helen Doron Ltd.
  z siedzibą w Izraelu na podstawie decyzji Komisji Europejskie stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych w tym państwie (2011/61/UE);
 8. możecie Państwo uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego. W tym celu prosimy
  o kontakt z recepcją szkoły;
 9. w przypadku braku zgody na powierzenie danych do Helen Doron Ltd, ze względu na to, że prawidłowe prowadzenie zajęć wymaga rejestracji ucznia w systemie informatycznym, administrowanym przez Helen Doron Ltd., wprowadzane do systemu dane zostaną poddane pseudonimizacji w ten sposób, iż wprowadzone zostanie imię dziecka i fikcyjne nazwisko „Brown”, nie zostaną uzupełnione informacje dotyczące miejsca zamieszkania. W miejsce numeru telefonu wpisany zostanie fikcyjny numer „000-000-000”. W celu otrzymywania danych dotyczących korzystania z systemu (hasła logowania, komunikaty) konieczne jest wprowadzenie adresu e-mail. Jeżeli nie życzą sobie Państwo powierzenia Państwa e-mail do Helen Doron Ltd., prosimy o utworzenie i podanie nam anonimowego adresu celem wpisania w aplikacji IT.
 10. przekazane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu ukończenia przez naszego ucznia 19 roku życia – co umożliwia otworzenie historii nauki
  i programów nauczania w przypadku powrotu naszego ucznia do szkoły. Nie dłużej niż 2 lata po upływie tego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte z systemów informatycznych a dane papierowe – zniszczone;
 11. posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie przez nas danych w trakcie świadczenia usług może jednak wiązać się z brakiem możliwości prawidłowego świadczenia przez nas usług edukacyjnych;
 12. posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO);
 13. podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych lub wycofania zgody na ich przetwarzanie przez nas będzie brak możliwości świadczenia usług lub rozwiązanie umowy o świadczenie usług edukacyjnych;
 14. ani my, ani żaden podmiot, któremu zostaną powierzone podane przez Państwa dane osobowe nie stosuje profilowania w rozumieniu RODO ani nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu.
 
Call Now Button