• slide1-0811 slide2-0811
  Angielski dla dzieci

  Skuteczna i pełna zabawy nauka angielskiego dla dzieci w szkołach Helen Doron English.

  Zobacz dlaczego
 • slide1-infant slide2-infant
  Niemowlęta 0-2

  Maluszki w wieku od 3-24 miesięcy uczą się angielskiego, kształtując przy tym swoje motoryczne umiejętności oraz stymulując rozwój zdolności umysłowych.

  Więcej
 • slide1-1311 slide2-1311
  Dzieci 2-6

  Dzieci doskonalą język mówiony wraz z dwoma kursami „Fun with Flupe” oraz „More Fun with Flupe”, śledząc przygody Granny Fix, Paula Warda oraz zabawnego stworka Flupe’a.

  Więcej
 • slide1-6-12 slide2-232
  Dzieci 6-12

  Dzieci uczą się mówionego angielskiego, czytając i pisząc razem z Paulem oraz Millie, którzy pomagają Kangi i jej synkowi Joey’emu rozwiązywać problem w Storyville.

  Więcej
 • slide1-0611 slide2-0611
  Teen English

  Uczniowie są zaangażowani w poważnie zabawną naukę angielskiego w twórczym środowisku.

  Więcej
 • slide1-0311 slide2-0311
  English ONLINE

  Dzieci w każdym wieku lubią gry komputerowe, nasze wspomagają efektywną naukę angielskiego.

  Wypróbuj
 

Sosnowiec

 

Regulamin zniżek

REGULAMIN UDZIELANIA ZNIŻEK DLA KLIENTÓW

dalej zwany „Regulaminem”

1. Regulamin określa zasady i tryb udzielania zniżek w zakresie cen kursów językowych Klientom szkół językowych nauczających metodą Helen Doron Early English, dalej zwaną „HDEE”.

2. Regulamin obowiązuje we wszystkich szkołach językowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w których prowadzone jest nauczanie języka angielskiego metodą HDEE, działających w ramach ogólnoświatowego systemu franczyzowego stworzonego przez Spółkę Helen Doron Ltd, dalej zwanych „Szkołami”.

3. Regulamin obowiązuje od dnia jego podania do wiadomości Klientów do odwołania.

4. Zniżki udzielane są w ramach akcji promocyjnej prowadzonej przez sieć Szkół i przez cały okres obowiązywania Regulaminu będą udzielane Klientom.

5. Regulamin przewiduje udzielanie Klientom następujących zniżek w zakresie cen kursów językowych dalej łącznie zwanych „Zniżkami”, których szczegółowy tryb udzielania opisano poniżej:

 • Zniżka za Kontynuację,
 • Zniżka dla Rodzeństw,
 • Zniżka 50 zł z Wizytówki,
 • Zniżka 50 zł z Mailingu.

6. Zniżki nie sumują się wzajemnie, co oznacza, że Klient może otrzymać tylko jedną ze Zniżek.  Wyjątek stanowi zniżka dla rodzeństw, która może sumować się z każdą inną zniżką.

7. Zniżki obowiązują w zakresie wszystkich kursów językowych prowadzonych przez Szkoły w ramach nauczania dzieci języka angielskiego metodą HDEE.

8. Zniżki nie obowiązują na zajęciach prowadzonych w przedszkolach.

9. Zniżka Za Kontynuację przysługuje Klientowi wykupującemu kolejny kurs językowy w Szkole po zakończeniu uprzednio wykupionego przez Klienta kursu językowego prowadzonego przez którąkolwiek ze Szkół. Zniżka za Kontynuację udzielana jest na następujących zasadach:

 • dla otrzymania Zniżki Za Kontynuację konieczne jest dokonanie wpłaty zaliczki na poczet należności za kolejny kurs językowy, rozpoczynający się we wrześniu kolejnego roku szkolnego, do dnia 15 lipca poprzedzającego ten rok szkolny;
 • wysokość udzielonej Zniżki Za Kontynuację uzależniona jest od okresu przez jaki dany uczeń pobierał nieprzerwanie naukę w Szkole i wynosi:
  • po pierwszym roku nauki – 50,00 zł
  • po drugim roku nauki – 75,00 zł
  • po trzecim roku nauki – 100,00zł
  • po czwartym roku nauki – 125,00 zł
  • po piątym i w kolejnych latach nauki – 150,00 zł
 • Zniżki Za Kontynuację nie sumują się.

9. Zniżka Dla Rodzeństwa przysługuje Klientowi wykupującemu co najmniej dwa kursy językowe w Szkole dla co najmniej dwójki uczniów będących rodzeństwem. Zniżka Dla Rodzeństwa udzielana jest na następujących zasadach:

 • w przypadku wykupienia kursów językowych dla rodzeństwa udzielana jest jednorazowa zniżka w kwocie 50 zł dla każdego z dzieci.
 • zniżki Dla Rodzeństwa sumują się z pozostałymi zniżkami.

10. Zniżka 50 zł Z Wizytówki przysługuje Klientowi, który wykupując kurs językowy prowadzony przez Szkołę legitymuje się wizytówką promocyjną, na odwrocie której widnieje napis „z tą wizytówką otrzymasz 50 zł zniżki na kurs Helen Doron”. Zniżka 50 zł Z Wizytówki udzielana jest na następujących zasadach:

 • Zniżka 50 zł Z Wizytówki uprawnia do otrzymania przez Klienta jednorazowej zniżki w kwocie 50,00 zł na dowolnie wybrany przez Klienta kurs językowy prowadzony przez Szkołę;
 • Zniżka 50 zł Z Wizytówki przysługuje wyłącznie w przypadku wykupienia kursu, w którym uczestniczyć będzie nowy uczeń, który nigdy wcześniej nie uczył się w którejkolwiek ze Szkół;
 • Zniżka 50 zł Z Wizytówki może zostać udzielona tylko jednorazowo, co oznacza, że Zniżki 50 zł Z Wizytówki nie sumują się;

11. Zniżka 50 zł Z Mailingu przysługuje Klientowi, który wykupując kurs językowy prowadzony przez Szkołę legitymuje się wydrukiem e-maila przesłanego przez sieć Szkół Helen Doron w ramach akcji promocyjnej, informującego o możliwości uzyskania Zniżki 50 zł Z Mailingu. Zniżka 50 zł Z Mailingu udzielana jest na następujących zasadach:

 • Zniżka 50 zł Z Mailingu uprawnia do otrzymania przez Klienta jednorazowej zniżki w kwocie 50,00 zł na dowolnie wybrany przez Klienta kurs językowy prowadzony przez Szkołę;
 • dla uzyskania Zniżki 50 zł Z Mailingu nie jest konieczne, aby e-mail okazany przez Klienta wykupującego kurs językowy prowadzony przez Szkołę, był adresowany bezpośrednio do tego Klienta; wystarczające jest, by taki e-mail został przesłany Klientowi przez inną osobę.
 • Zniżka 50 zł Z Mailingu może zostać udzielona tylko jednorazowo, co oznacza, że Zniżki 50 zł Z Mailingu nie sumują się.

12. Regulamin może zostać w każdej chwili zmieniony lub uchylony, a w przypadku zmiany lub uchylenia Regulaminu, Klientowi nie przysługuje roszczenie o udzielenie którejkolwiek ze Zniżek.

Regulamin zniżek obowiązuje od 30.05.2018.

 
Call Now Button