Angielski dla dzieci i młodzieży Piła - Helen Doron

Skontaktuj się z nami

Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: https://helendoron.pl/angielski-pila/.
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Helen Doron English Piła, ul. Szybowników 4/1, 64-920 Piła
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: pila@helendoron.pl.
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Prowadzenie rozmów typu chat online
  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Prezentacja oferty lub informacji

Polityka prywatności sieci szkół Helen Doron English®

 • Wypełniając formularz kontaktowy zawarty na stronach internetowych www.helendoron.pl, udostępniacie nam Państwo swoje dane osobowe.
 • Na naszych stronach internetowych korzystamy dodatkowo z plików cookies.
 • W przypadku podjęcia współpracy z siecią Helen Doron English, czy to w roli Klienta, Nauczyciela czy Partnera, będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe, zawarte w treści umowy, którą podpiszemy.

Informacje o administratorze

 • Ponieważ działamy na zasadach sieci franczyzowej, dane pozostawione w celach kontaktowych są w sposób zautomatyzowany, na podstawie danych o Państwa lokalizacji, przekazywane naszemu Partnerowi – szkole właściwej dla Państwa terytorialnie.
 • W przypadku zawarcia umowy z jedną ze szkół działających w naszej Sieci – powierza nam ona Państwa dane, pod warunkiem uzyskania Państwa odrębnej zgody.

Cel i czas przetwarzania danych osobowych

 • Dane pozostawione w celach kontaktowych, wykorzystamy wyłącznie do kontaktu z Państwem, w trakcie którego przedstawimy naszą ofertę, możliwości podjęcia współpracy oraz przekażemy Państwu wszelkie ważne informacje dotyczące naszej działalności i placówek.
 • Pozyskujemy wyłącznie te dane, które są nam niezbędne do realizacji określonych celów – np. kontaktu z Państwem, prawidłowej realizacji usług edukacyjnych, czy realizacji umów o współpracy z naszymi Partnerami. Nie przetwarzamy żadnych danych wrażliwych.
 • Dane pozostawione do kontaktu przechowujemy do czasu nawiązania kontaktu, ale nie dłużej niż przez okres 1 roku, co związane jest z cyklami edukacyjnymi w naszych placówkach.
 • W przypadku danych kontaktowych kandydatów na Partnerów lub Nauczycieli – pozostają one w naszej bazie przez okres 5 lat – tak, abyśmy mogli skontaktować się z Państwem w przypadku powstania możliwości podjęcia współpracy.
 • Celem przetwarzania przez nas danych, zawartych w umowach, które zawieracie Państwo z Partnerami sieci Helen Doron jest konieczność zapewnienia odpowiednich, najwyższych standardów i jakości w całej sieci, możliwość kontaktu z Państwem, możliwość realizacji ewentualnych reklamacji czy skarg związanych z usługami świadczonymi przez naszego partnera, jak również dokonywanie analizy danych, pozwalającej nam na stałą pracę nad rozwojem i jakością świadczonych przez nas usług.
 • Nie profilujemy Państwa danych, nie przekazujemy ich poza sieć partnerską Helen Doron English ani nie sprzedajemy. W przypadku ich udostępniania innym podmiotom- robimy to wyłącznie w celach związanych z naszą działalnością i tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji określonego zadania (np. wydruk dyplomów, certyfikatów, zaproszeń czy świadczenie usług księgowych).
 • Sieć Helen Doron English ma zasięg międzynarodowy a główna siedziba spółki znajduje się w Izraelu. Po uzyskaniu Państwa zgody, część danych, których administratorami są szkoły działające w ramach naszej sieci, za pośrednictwem specjalnej aplikacji jest powierzana Helen Doron LTD z siedzibą w Izraelu. W przypadku, gdy nie wyrazicie Państwo na to zgody – przekazywane dane zostaną poddane pseudonimizacji.

Uprawnienia osób, które przekazały nam swoje dane

 • Możecie Państwo zażądać od szkoły Helen Doron, która będzie administratorem Państwa danych osobowych aktualizacji lub usunięcia części lub wszystkich pozostawionych przez Państwa informacji. Dyspozycję tę zrealizujemy niezwłocznie, z wyłączeniem informacji, które są nam niezbędne bądź to z powodów obowiązujących przepisów (np. kopie wystawionych faktur), bądź z powodów prawnych (np. umowy, dowód zaprzestania przetwarzania danych). Możecie Państwo żądać informacji dotyczących Państwa danych, które przetwarzamy oraz celu ich przetwarzania, złożyć sprzeciw dotyczący przetwarzania danych osobowych w określonych celach, a także złożyć żądanie przeniesienia danych osobowych na rzecz wskazanych odbiorców.
 • Jeżeli uznacie Państwo, że nasze działania naruszają obowiązujące prawo, możecie Państwo złożyć skargę do organu nadzoru –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, informacje dotyczące sposobu zgłaszania skargi dostępne są pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155

Cookies

 • Nasza strona internetowa www.helendoron.pl korzysta z plików cookies.
 • Pliki cookies są to niewielkie pliki, zawierające informacje tekstowe, związane z Państwa aktywnością na naszych stronach internetowych takich jak np. odwiedzane strony, kliknięte odnośniki, czas aktywności na stronie, pobrane ze stron pliki, informacje o lokalizacji użytkownika) Dzięki temu pozyskujemy informacje, które pozwalają nam na poprawianie jakości, wydajności oraz funkcjonalności naszego serwisu.
 • W większości przeglądarek domyślnie ustawiona jest zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
 • Możecie Państwo ograniczać lub blokować możliwość korzystania z plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki, z której korzystacie. Sposób modyfikacji ustawień zależny jest od rodzaju przeglądarki i opisany w jej instrukcji obsługi.
 • Więcej informacji na temat plików cookies możecie znaleźć Państwo w internecie – np. w serwisie www.ciasteczka.org lub http://wszystkoociasteczkach.pl

Zabezpieczenia

 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa podanym przez Państwa danym stosujemy zabezpieczenia w postaci: szyfrowania, ograniczania dostępu oraz pseudonimizacji.
 • Szyfrowanie polega na zabezpieczeniu dostępu do zbiorów danych poprzez użycie metod kryptograficznych – np. szyfrowania dysków twardych, folderów lub plików.
 • Ograniczenie dostępu dotyczy systemów IT używanych do przechowywania danych osobowych, do których dostęp mają wyłącznie osoby przez nas upoważnione oraz działające na nasze polecenie.
 • Używane przez nas systemy IT i sprzęt komputerowy spełniają aktualne wymogi bezpieczeństwa, w tym poprzez użycie programów antywirusowych oraz bieżące aktualizacje. Także od Partnerów, którym przekazywane są Państwa dane wymagamy zapewnienia odpowiednich środków celem ich zabezpieczenia.
 • Pseudonimizacja polega na takim sposobie prezentacji danych, iż bez odpowiedniego klucza nie jest możliwe przypisanie danych do konkretnej osoby – np. poprzez zamianę imion i nazwisk na abstrakcyjne nazwy lub skróty. Metody tej używamy, kiedy Państwa dane potrzebne są np. dla celów statystycznych a ich odbiorca nie potrzebuje informacji dotyczących Państwa tożsamości.