Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SIECI SZKÓŁ HELEN DORON ENGLISH®

Wypełniając formularz kontaktowy zawarty na stronach internetowych www.helendoron.pl, udostępniacie nam Państwo swoje dane osobowe.

Na naszych stronach internetowych korzystamy dodatkowo z plików cookies.

W przypadku podjęcia współpracy z siecią Helen Doron English, czy to w roli Klienta, Nauczyciela czy Partnera, będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe, zawarte w treści umowy, którą podpiszemy.

Informacje o administratorze

Ponieważ działamy na zasadach sieci franczyzowej, dane pozostawione w celach kontaktowych są w  sposób zautomatyzowany, na podstawie danych o Państwa lokalizacji, przekazywane naszemu Partnerowi – szkole właściwej dla Państwa terytorialnie.

W przypadku zawarcia umowy z jedną ze szkół działających w naszej Sieci – powierza nam ona Państwa dane, pod warunkiem uzyskania Państwa odrębnej zgody.

Cel i czas przetwarzania danych osobowych

Dane pozostawione w celach kontaktowych, wykorzystamy wyłącznie do kontaktu z Państwem, w  trakcie którego przedstawimy naszą ofertę, możliwości podjęcia współpracy oraz przekażemy Państwu wszelkie ważne informacje dotyczące naszej działalności i placówek.

Pozyskujemy wyłącznie te dane, które są nam niezbędne do realizacji określonych celów – np. kontaktu z Państwem, prawidłowej realizacji usług edukacyjnych, czy realizacji umów o współpracy z naszymi Partnerami. Nie przetwarzamy żadnych danych wrażliwych.

Dane pozostawione do kontaktu przechowujemy do czasu nawiązania kontaktu, ale nie dłużej niż przez okres 1 roku, co związane jest z cyklami edukacyjnymi w naszych placówkach.

W przypadku danych kontaktowych kandydatów na Partnerów lub Nauczycieli – pozostają one w  naszej bazie przez okres 5 lat – tak, abyśmy mogli skontaktować się z Państwem w przypadku powstania możliwości podjęcia współpracy.

Celem przetwarzania przez nas danych, zawartych w umowach, które zawieracie Państwo z Partnerami sieci Helen Doron jest konieczność zapewnienia odpowiednich, najwyższych standardów i jakości w  całej sieci, możliwość kontaktu z Państwem, możliwość realizacji ewentualnych reklamacji czy skarg związanych z usługami świadczonymi przez naszego partnera, jak również dokonywanie analizy danych, pozwalającej nam na stałą pracę nad rozwojem i jakością świadczonych przez nas usług.

Nie profilujemy Państwa danych, nie przekazujemy ich poza sieć partnerską Helen Doron English ani nie sprzedajemy. W przypadku ich udostępniania innym podmiotom- robimy to wyłącznie w celach związanych z naszą działalnością i tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji określonego zadania (np. wydruk dyplomów, certyfikatów, zaproszeń czy świadczenie usług księgowych).

Sieć Helen Doron English ma zasięg międzynarodowy a główna siedziba spółki znajduje się w Izraelu. Po uzyskaniu Państwa zgody, część danych, których administratorami są szkoły działające w ramach naszej sieci, za pośrednictwem specjalnej aplikacji jest powierzana Helen Doron LTD z siedzibą w  Izraelu. W przypadku, gdy nie wyrazicie Państwo na to zgody – przekazywane dane zostaną poddane pseudonimizacji.

Uprawnienia osób, które przekazały nam swoje dane.

Możecie Państwo zażądać od szkoły Helen Doron, która będzie administratorem Państwa danych osobowych aktualizacji lub usunięcia części lub wszystkich pozostawionych przez Państwa informacji. Dyspozycję tę zrealizujemy niezwłocznie, z wyłączeniem informacji, które są nam niezbędne bądź to z  powodów obowiązujących przepisów (np. kopie wystawionych faktur), bądź z powodów prawnych (np. umowy, dowód zaprzestania przetwarzania danych). Możecie Państwo żądać informacji dotyczących Państwa danych, które przetwarzamy oraz celu ich przetwarzania, złożyć sprzeciw dotyczący przetwarzania danych osobowych w określonych celach, a także złożyć żądanie przeniesienia danych osobowych na rzecz wskazanych odbiorców.

Jeżeli uznacie Państwo, że nasze działania naruszają obowiązujące prawo, możecie Państwo złożyć skargę do organu nadzoru –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, informacje dotyczące sposobu zgłaszania skargi dostępne są pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155

Cookies

Nasza strona internetowa www.helendoron.pl korzysta z plików cookies.

Pliki cookies są to niewielkie pliki, zawierające informacje tekstowe, związane z Państwa aktywnością na naszych stronach internetowych takich jak np. odwiedzane strony, kliknięte odnośniki, czas aktywności na stronie, pobrane ze stron pliki, informacje o lokalizacji użytkownika) Dzięki temu pozyskujemy informacje, które pozwalają nam na poprawianie jakości, wydajności oraz funkcjonalności naszego serwisu.

W większości przeglądarek domyślnie ustawiona jest zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Możecie Państwo ograniczać lub blokować możliwość korzystania z plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki, z której korzystacie. Sposób modyfikacji ustawień zależny jest od rodzaju przeglądarki i opisany w jej instrukcji obsługi.

Więcej informacji na temat plików cookies możecie znaleźć Państwo w internecie – np. w serwisie www.ciasteczka.org lub http://wszystkoociasteczkach.pl

Zabezpieczenia

W celu zapewnienia bezpieczeństwa podanym przez Państwa danym stosujemy zabezpieczenia w  postaci: szyfrowania, ograniczania dostępu oraz pseudonimizacji.

Szyfrowanie polega na zabezpieczeniu dostępu do zbiorów danych poprzez użycie metod kryptograficznych – np. szyfrowania dysków twardych, folderów lub plików.

Ograniczenie dostępu dotyczy systemów IT używanych do przechowywania danych osobowych, do których dostęp mają wyłącznie osoby przez nas upoważnione oraz działające na nasze polecenie.

Używane przez nas systemy IT i sprzęt komputerowy spełniają aktualne wymogi bezpieczeństwa, w  tym poprzez użycie programów antywirusowych oraz bieżące aktualizacje. Także od Partnerów, którym przekazywane są Państwa dane wymagamy zapewnienia odpowiednich środków celem ich zabezpieczenia.

Pseudonimizacja polega na takim sposobie prezentacji danych, iż bez odpowiedniego klucza nie jest możliwe przypisanie danych do konkretnej osoby – np. poprzez zamianę imion i nazwisk na abstrakcyjne nazwy lub skróty. Metody tej używamy, kiedy Państwa dane potrzebne są np. dla celów statystycznych a ich odbiorca nie potrzebuje informacji dotyczących Państwa tożsamości.

Call Now Button