Drugi tryb warunkowy, second conditional używany jest wtedy, kiedy mówimy o sytuacjach dotyczących przyszłości, ale raczej hipotetycznych. Będą to zdania, które opowiedzą bardziej o naszych wyobrażeniach, chęciach, niż tym, że coś będzie miało na pewno swoje konsekwencje w najbliższej przyszłości. Krótko mówiąc: powiedz mi o czym marzysz, a ja użyję second conditional

Tryby warunkowe angielski: 2 tryb warunkowy angielski second conditional 

“Gdybym miała więcej czasu, napisałabym książkę”, “Jeśli wygrałbym w Totolotka, kupiłbym stado wielbłądów!”, “Gdyby babcia miała wąsy, to byłby wujaszek” – tutaj użyjemy second conditional, czyli drugiego okresu warunkowego. Jest to tryb, który służy nam do zapisywania pewnych hipotetycznych sytuacji. Warto go znać, ponieważ nie zawsze opowiadamy o tym, co na pewno się wydarzy, prawda? 

Second conditional jest ważny również dlatego, że posługują się nim native speakerzy, by jaśniej wyrazić rzeczy, które nie są jasno określone. W Helen Doron English uczymy posługiwać się językiem angielskim we wszystkich możliwych formach – tak, by zawsze móc odnaleźć się w każdej rozmowie, zarówno o konkretnych, jak i hipotetycznych sytuacjach. 

Okresy warunkowe czy tryby warunkowe pojawiają się również w egzaminach. Ich znajomość jest konieczna, gdy chcesz zdobyć certyfikat z języka angielskiego. Czy wiesz, jakie są certyfikaty z angielskiego i jak je zdobyć?

Tryby warunkowe angielski: tworzenie 2 conditional/2 tryb warunkowy

Drugi okres warunkowy, drugi tryb warunkowy i second conditional to to samo. Jak je tworzymy? Przede wszystkim, warto pamiętać, że wszystkie zdania tworzone w trybie warunkowym mają dwie części: zdanie nadrzędne, w którym wyrażamy warunek, i zdanie podrzędne, które jest rozwinięciem zdania nadrzędnego, czyli mówi o skutkach jakie te wywoła.  Zazwyczaj konstrukcja 2 conditional wygląda tak:

zdanie nadrzędne (warunek)      zdanie podrzędne (rezultat)

If + Past Simple                              would + bezokolicznik

PRZYKŁAD:

If I knew his number, I would call him.

Nie zawsze oczywiście będziemy mieli do czynienia z taką podstawową konstrukcją. Język to twór żywy i używamy go często w emocjach. Kiedy zmienimy kolejność zdań składowych, z pewnością zmienimy też zaimki i interpunkcję. 

PRZYKŁAD:

If we lived in Spain, we would grow oranges. – Gdybyśmy mieszkali w Hiszpanii, hodowalibyśmy pomarańcze. 

Możemy odwrócić kolejność członów w zdaniu. W takim przypadku przecinek znika:

We would grow oranges if we lived in Spain.

If I were rich, I would have a yacht.

I would have a yacht, if I were rich.

Czy poza konstrukcją If + Past Simple  w zdaniu nadrzędnym oraz would + bezokolicznik w zdaniu podrzędnym, możemy wyrazić 2 okres warunkowy inaczej? Możemy! 

zdanie nadrzędne (warunek) zdanie podrzędne (efekt)

Past Continuous w 2 trybie warunkowym – użyjemy wtedy, kiedy  warunek hipotetyczny mówi o rzeczy w danej chwili lub najbliższej przyszłości
If my parents were sleeping, we could sneak out. – Gdyby moi rodzice spali, moglibyśmy się wymknąć. 

was/were going to w 2 trybie warunkowym – tak samo, kiedy warunek dotyczy intencji
If she was going to buy a car, she would have to save some money. – Jeśli ona zamierzałaby kupić samochód, musiałaby zaoszczędzić trochę pieniędzy. 


was/were to do sth w 2 trybie warunkowym- użyjemy, kiedy chcemy opisać przypuszczenie:
If all the guests were to come, we would need a bigger room. – Jeśli wszyscy goście mieliby przybyć, potrzebowalibyśmy większej sali. 

might/could + bezokolicznik  w 2 trybie warunkowym:
If we left now, we might still meet them. – Jeśli wyszlibyśmy teraz, wciąż możemy ich spotkać. 


could + bezokolicznik w 2 trybie warunkowym
 Sheila could drive her father’s car if he trusted her skills more. – Sheila mogłaby jeździć samochodem swojego ojca, gdyby bardziej ufał jej umiejętnościom. 


would/might/could + be + czasownik+ing  w 2 trybie warunkowym
 If I didn’t have to work today, we would be sunbathing now.– Gdybym nie musiała dzisiaj pracować, opalalibyśmy się teraz.