Czy w dwujęzycznym środowisku dziecko tak samo intensywnie się uczy, jak dziecko, do którego mówi się tylko w jednym języku?

Kolejnym z najczęściej spotykanych pytań rodziców o dwujęzyczność dzieci, to wątpliwość, czy w dwujęzycznym środowisku maluch tak samo intensywnie uczy się dwóch języków, jak dziecko, do którego mówi się tylko w jednym języku. Rodzice obawiają się, że ich pociecha nie nauczy się perfekcyjnie żadnego z tych języków.

Dzieci dwujęzyczne osiągają tę samą sprawność komunikacyjną w dwóch językach, co ich mono lingwistyczni rówieśnicy. Doskonale znają oba język pod względem fonologicznym i gramatycznym, pod warunkiem, że mają z nimi regularny i intensywny kontakt.

Niektóre dzieci dwujęzyczne mogą mieć na początku ubogie słownictwo. Będą więcej rozumieć niż potrafić wyrazić słowami. Dlatego, że ich umysł musi poradzić sobie z zapamiętywaniem dwóch języków równocześnie.
Dzieci dwujęzyczne uczą się słów od różnych osób z najbliższego otoczenia – nauczyciela, rodzica, dziadków, etc. – dlatego niektóre słowa znają tylko w jednym języków, a nie od razu w dwóch.

Jeśli porównamy zasób słów, które zna dziecko dwujęzyczne i jednojęzyczne, to wyjdzie nam ta sama liczba. Warto zaznaczyć, że wszelkie różnice zanikają, kiedy dzieci dorastają do wieku szkolnego.
Dzieci dwu i jednojęzyczne mogą różnić się między sobą pod względem komunikacji interpersonalnej. Sposoby porozumiewania się ludzi w pewnych sytuacjach, czy wyrażania siebie, mogą być odmienne w różnych językach. Aby dziecko dobrze się czuło w kontaktach z innymi powinno przebywać jak najczęściej w obydwu kręgach kulturowych, z których pochodzą języki, których się uczy.
Dzieci dwujęzyczne szybko się uczą i świetnie sobie radzą w nawiązywaniu kontaktów. Na pewno nie paraliżuje ich tzw. „bariera językowa”.

Czasem dzieci dwujęzyczne mogą częściej używać języka osoby, z którą miały kontakt przez dłuższy czas. Na przykład były na wakacjach u babci, która mówi po angielsku. Wtedy po powrocie chętniej posługują się angielskim niż polskim. Ale sytuacja szybko wraca do normy i dziecko znów biegle włada obydwoma językami.
Ważne jest, by nie przywiązywać zbyt dużej uwagi do tych czasowych problemów. Rodzice, jeśli chcą by ich dziecko było dwujęzyczne, powinni zapewnić mu jak najczęstszy kontakt z dwoma językami. A także z ludźmi, płynnie mówiącymi tymi językami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.