Rozpoczynamy cykl artykułów do nauki gramatyki języka angielskiego. Dzisiaj – czasy w języku angielskim. Jakie są czasy w języku angielskim, kiedy i jak ich używać? Jaką zastosować konstrukcję i dlaczego to takie proste? 🙂 Poniżej znajdziesz spis wszystkich czasów w języku angielskim z przykładami. Metoda Helen Doron zakłada używanie  konstrukcji gramatycznych intuicyjnie, ze słuchu. Nie ma nic wspólnego z zapamiętywaniem tabel i odpowiednich form czasowników. Wiemy, że dzieci tak właśnie najchętniej się uczą – kiedy nawet nie wiedzą, że się uczą 🙂

Czasy w języku angielskim – wprowadzenie

Język angielski posługuje się 12 czasami: są to  4 czasy przeszłe, 4 teraźniejsze oraz 4 przyszłe. Nie wszystkie są oczywiście używane powszechnie, ale dla perfekcyjnej znajomości języka – warto je poznać. 

Dobrze, powtórzmy: w języku angielskim, tak jak w polskim, są trzy główne czasy: teraźniejszy, przeszły i przyszły. Dzielą się one na dwanaście czasów gramatycznych. Mamy 4 czasy przeszłe, 4 teraźniejsze oraz 4 przyszłe. 

Cztery czasy teraźniejsze to: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous

Cztery czasy przeszłe to: Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous.

Cztery czasy przyszłe to : Future Simple, Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous.

Kiedy używamy którego czasu? To zależy od kontekstu zdania. czy to nie zabawne i ciekawe, że nawet, kiedy chcemy opowiedzieć o czymś, co dzieje się tu i teraz, możemy to wyrazić w cztery różne sposoby? ZACZYNAMY!

 
Helena będzie sławnym cukiernikiem | Angielski z przyszłością

Czasy w angielskim

Present Simple – czas teraźniejszy

Czas Present Simple używany jest do opisu czynności stałych, powtarzalnych, rutynowych. Opisujemy nim również uczucia. 

Jak zbudować zdanie w Present Simple?

podmiot + czasownik (w 3 os. l. poj. z końcówką -s)

Przykład zdania w Present Simple: He likes apples.

Present Continuous – czas teraźniejszy

Czas Present Continuous używany jest do opisu czynności, które dzieją się tu i teraz. Używamy go również, by opisać czynności tymczasowe oraz wydarzenia, które odbędą się w najbliższej przyszłości.

Jak zbudować zdanie w Present Continuous?

podmiot + to be (am/is/are) + czasownik + ing

Przykład zdania w Present Continuous: I am reading a newspaper now

Present Perfect – czas teraźniejszy

Czas Present Perfect użyjesz wtedy, kiedy chcesz opowiedzieć o swoich doświadczeniach, tym, co się wydarzyło w efekcie wykonywanych przez Ciebie czynności 

Jak zbudować zdanie w Present Perfect?

podmiot + have/has + III forma czasownika

Przykład zdania w Present Perfect: He has won the main prize in this contest.

Present Perfect Continuous – czas teraźniejszy

Present Perfect Continuous przyda się wtedy, kiedy chcesz podkreślić, jak długo trwałą czynność, którą robiło się przed chwilą.W tym czasie opowiemy również o efektach czynności, które dopiero co się zakończyły.

Jak zbudować zdanie w Present Perfect Continuous: 

podmiot + have/has + been + czasownik + ing

Przykład zdania w Present Perfect Continuous: I have been working for five hours.

Past Simple – czas przeszły

Czas Past Simple używany jest wtedy, gdy mówisz o wydarzeniach z przeszłości, które definitywnie się zakończyły. 

Jak zbudować zdanie w Past Simple:

podmiot + czasownik w II formie/końcówka –ed,

Przykład zdania w Past Simple: She was very tired after work.

Past Continuous – czas przeszły

Czas Past Continuous jest wtedy, kiedy wyrażasz czynności, które trwały przez określony czas w przeszłości i były one tłem dla innej czynności. Skomplikowane? NIE!

Jak zbudować zdanie w Past Continuous

podmiot + was/were + czasownik + ing

Przykład zdania w Past Continuous I was working in London this time last year.

Past Perfect – czas przeszły 

Czasu Past Perfect użyjesz, opowiadając o wydarzeniach z przeszłości,  które dokonały się, zanim rozpoczęły się inne czynności – również z przeszłości:

Jak zbudować zdanie w Past Perfect:

podmiot + had + czasownik III forma/końcówka -ed

Przykład zdania w Past Perfect: Jim had called the taxi before he phoned me.

Past Perfect Continuous – czas przeszły

Czas Past Perfect Continuous używany jest do podkreślenia ciągłości danej czynności w przeszłości, która trwała do określonego momentu w tej właśnie przeszłości.

Jak zbudować zdanie w Past Perfect Continuous:

podmiot + had been + czasownik + ing

Przykład zdania w Past Perfect Continuous: I had been driving for 4 hours before I got to Warsaw. 

Future Simple – czas przyszły 

Czasu Future Simple użyj…spontanicznie! Jest to idealna forma czasu do wyrażenia o szybko, intuicyjnie podjętych decyzjach lub niezależnych od nas wydarzeniach, które mają nastąpić w przyszłości.

Jak zbudować zdanie w Future Simple:

podmiot + will + czasownik w formie podstawowej

Przykład zdania w Future Simple: I will take care of the dog, I promise

Future Continuous – czas przyszły

Czasu Future Continuous używamy, gdy chcemy wyrazić czynność, która będzie wykonywana przez nas w przyszłości, przez pewien określony czas.

Budowa zdania: podmiot + will be + czasownik + ing

PrzykładI will be watching TV tonight.

Future Perfect – czas przyszły

Czas Future Perfect jest prosty: użyj go tylko wobec czynności, które zostaną zakończone do określonego momentu w przyszłości.

Jak zbudować zdanie w Future Perfect:

podmiot + will have + czasownik III forma/końcówka -ed

Przykład zdania w Future Perfect: I will have cooked dinner for our family by 3 pm.

Future Perfect Continuous – czas przyszły

Czas Future Perfect Continuous mówi o długości trwania czynności w odniesieniu do czegoś, co stanie się w przyszłości. 

Jak zbudować zdanie w Future Perfect Continuous:

 podmiot + will have been + czasownik + ing

Przykład zdania w Future Perfect Continuous: By the end of May I will have been working here for 5 years.

Jak widzisz, czasy w języku angielskim nie są trudne – jest ich po prostu trochę więcej 🙂

Metoda Helen Doron a sprawa gramatyki 

W metodzie Helen Doron łączymy ze sobą wiedzę teoretyczną z praktyczną w zupełnie inny sposób, niż robią to inne szkoły językowe. Nasze zajęcia łączą pracę mózgu z pracą ciała – dlatego w głowach dzieci powstaje analogia: nauka to zabawa! 

Dzięki zróżnicowanym zajęciom, które uważnie dopasowujemy nie tylko do grup, ale każdego ucznia i uczennicy osobno, metoda Helen Doron jest kochana przez dzieci na całym świecie.

Nasi mali odkrywcy zapamiętują słowa, zdania, wyrażenia, intonację, rytm, gramatykę, składnię przez słuch, dotyk, doświadczanie.

Pracujemy wszystkimi zmysłami, by język, który z natury jest przecież konstrukcją ruchomą, dość skomplikowaną – nie był dla naszych uczniów spisanym zbiorem zasad.

Nauka angielskiego przez zabawę potrafi zdziałać wiele. Nawet to, że Twoje dziecko bez zająknięcia będzie posługiwało się 12 formami gramatycznymi czasów 🙂