Present Simple to czas teraźniejszy prosty. Jest to zarówno najprostszy jak i najczęściej używany czas teraźniejszy w języku angielskim. Jest nie tylko łatwy do nauczenia, ale jest to też najczęściej stosowany czas teraźniejszy.

Czas Present Simple opisuje nawyki, sytuacje niezmienne, stałe, prawdy ogólne, zjawiska przyrody oraz niezmienne ustalenia. Można rzec: służy do opisywania spraw oczywistych. Jak to jest z present simple i czy naprawdę to taka kaszka z mleczkiem? Zaraz się przekonamy. 

Present simple: kiedy używamy present simple?

Czasu present simple używamy przy opisywaniu: czynności nawykowych (czy pamiętasz nasz artykuł o dobrej rutynie dla dziecka?), prawd ogólnych oraz niezmiennych ustaleń.

W praktyce często w tego typu zdaniach używa się przysłówków częstotliwości, na przykład: ever, never, usually, seldom, often, frequently, always, sometimes, rarely, hardly.

Bardzo prawdopodobne również jest, że użyjemy w konstrukcji takiego zdania określenia, jak często dana czynność się dzieje: on Friday, from time to time, every week. 

W present simple przysłówki częstotliwości umieszczamy w środku zdania, zaraz przed orzeczeniem, natomiast wyrażenia, które opisują częstotliwość, znajdują się zawsze  na końcu lub początku zdania. 

Present simple: zastosowanie present simple

Kiedy jeszcze używamy czasu present simple? Wygląda to nieco inaczej niż w przypadku czasu Present Continuous i jest tego całkiem sporo! Czasu present simple użyjemy, by opowiedzieć o:

  • rozkładach jazdy (chociaż wiadomo, jak to jest ze stałością polskich rozkładów jazdy), planach lekcji i z góry ustalonych grafikach takich jak treningi, programach. 
  • w zdaniach czasowych (time clauses), kiedy chcemy wyrazić czynności przyszłe po wyrażeniach: after, before,when, until
  • niezmiennych prawach natury i prawach fizycznych 
  • z czasownikami statycznymi, takimi jak: realise, recognise, wish, like, hate, know, mean, need, prefer, remember, forget, suppose, understand, desire, want, love, believe, belong,hate, hear

 
Kuba, Maja, Kacper | Mamy różne pasje, łączy nas zamiłowanie do angielskiego

Present simple: budowa czasu present simple

Czasy w języku angielskim buduje się naprawdę łatwo. Zobacz, jak zrobić to z present simple:

Czas teraźniejszy prosty w języku angielskim budujemy w następujący sposób:

podmiot + czasownik w formie podstawowej

inaczej jest w trzeciej osobie liczby pojedynczej (she, he, it),kiedy to do czasownika dodajemy końcówkę -s

I/we/you/theyDrive/work/do etc.
He/She/itDrives/works/does etc.

 Jak budowa present simple wygląda na przykładach? Spójrzcie:

I work     ale    She works

They teach ale    My sister teaches

She drinks coffee twice a day.

We go to work five times a week.

I never run, but Alice runs from time to time.

I always feel great in spring.

She likes him very much.

Present simple: jak budujemy pytania w present simple

Aby zbudować pytanie w czasie present simple, używamy konstrukcji:

Do dla I/we/you/they oraz Does dla she/he/it. 

Tutaj też do zapamiętania jest jeden wyjątek: w tworzeniu pytań dla trzeciej osoby liczby pojedynczej do czasowników nie dodajemy końcówki -s

Do/DoesI/we/you/they/he/she/itWork? Come? Do?

Where do you come from?

What do you do?

What does this ward mean?

Where does Martin (he) come?

Does your sister (she) play tennis too?

Do you like apples?

Does she run?

UWAGA!

Pytania o podmiot w formie twierdzącej

Nie używamy operatora do/does. Gdy pytany kto lub co – czasownik będzie miał końcówkę -es

Who knows the truth?

What makes you so sad?

Who lives here?

What brings you here, girls?

Oczywiście, nie musisz się martwić, że w naszej szkole Twoje dziecko dostanie kartkę z rzędem zasad do wkuwania. Metoda Helen Doron zakłada zatapianie się w języku, a więc i używanie konstrukcji gramatycznych w sposób intuicyjny. 

Present simple: present simple przeczenia

Jak budujemy przeczenia w present simple? To proste!

Podmiot + not + bezokolicznik lub never + czasownik

I/we/you/they/he/she/itDo not (don’t) / Does not (doesn’t)Work / Come / Do

Rice doesn’t grow in cold climates.

Ann (she) doesn’t drink tea very often.

I play the piano but I don’t play very well.

The liar is someone who doesn’t tell the truth.

Pytania o podmiot w formie przeczącej:  

Podmiot + not + bezokolicznik lub never + czasownik w 3 osobie liczby pojedynczej:

Who doesn’t want to know the truth?

Who doesn’t know her?

Who doesn’t wear glasses?

Who never wear glasses?

 No dobrze, na dzisiaj starczy gramatyki! Mamy nadzieję, że artykuł będzie dla Was przydatny i już od dziś bez zająknięcia zastosujesz poprawnie present simple. Zapraszamy Cię do przeczytania artykułu: dni tygodnia po angielsku