Teens (wiek 11-19)

Kurs Teen Talent (A2)‎

Atuty

 • uzyskujemy poziom A2 w skali Europejskiego Poziomu Biegłości Językowej
 • towarzysząc grupie nastoletnich bohaterów książki, uczestniczymy w podejmowaniu przez nich pierwszych poważnych decyzji życiowych
 • wzbogacamy słownictwo, doskonalimy umiejętności pracy z tekstem i pisania esejów

 

Materiały
Każdy uczeń otrzymuje plecak, a w nim:

 • 4 książki
 • 2 plakaty
 • dostęp do 4 zestawów nagrań audio

 

Aplikacje i narzędzia interaktywne:
Helen Doron Stream, Teen Buzz Radio, Videos, Cambridge English Language Assessment

Wiek uczniów Od 11 do 15 lat
Ilość wyuczonych słów 3000 słów i wyrażeń
Czas trwania lekcji 60 - 90 minut

Kurs Teen Choices (B1)

Atuty

 • uzyskujemy kompetencje językowe na poziomie B1
 • poznajemy idiomy, żarty i angielskie łamańce językowe
 • swobodnie dyskutujemy po angielsku na interesujące nas tematy

 

Materiały
Każdy uczeń otrzymuje plecak, a w nim:

 • 4 książki
 • 1 książka do gramatyki
 • 2 plakaty
 • dostęp do 4 zestawów nagrań audio

 

Aplikacje i narzędzia interaktywne:
Helen Doron Stream, Teen Buzz Radio, Videos, Cambridge English Language Assessment

Wiek uczniów Od 12 do 16 lat
Ilość wyuczonych słów 3000 słów i wyrażeń
Czas trwania lekcji 60 - 90 minut

Kurs Teen Express (B1+)

Atuty

 • uzyskujemy kompetencje językowe na poziomie B1+
 • uczymy się ważnych życiowych lekcji, takich jak branie odpowiedzialności za swoje czyny czy nie uleganie pierwszemu wrażeniu
 • doskonalimy znajomość angielskiej gramatyki, składni i ortografii

 

Materiały
Każdy uczeń otrzymuje plecak, a w nim:

 • 4 książki
 • 1 książka do gramatyki
 • 2 plakaty
 • dostęp do 4 zestawów nagrań audio

 

Aplikacje i narzędzia interaktywne:
Helen Doron Stream, Teen Buzz Radio, Videos, Cambridge English Language Assessment

Wiek uczniów Od 13 do 17 lat
Ilość wyuczonych słów 3000 słów i wyrażeń
Czas trwania lekcji 60 - 90 minut

Kurs Teen Success (B2)

Atuty

 • uzyskujemy kompetencje językowe na poziomie B2
 • dużo rozmawiamy po angielsku na ważne tematy, takie jak rozumienie wagi osobistego sukcesu czy motywacji
 • szlifujemy umiejętności językowe niezbędne do zdania matury z języka angielskiego

 

Materiały
Każdy uczeń otrzymuje plecak, a w nim:

 • 4 książki
 • 1 książka do gramatyki
 • 2 plakaty
 • dostęp do 4 zestawów nagrań audio

 

Aplikacje i narzędzia interaktywne:
Helen Doron Stream, Teen Buzz Radio, Videos, Cambridge English Language Assessment

Wiek uczniów Od 14 do 19 lat
Ilość wyuczonych słów 3500 słów i wyrażeń
Czas trwania lekcji 60 - 90 minut