» Czym się kierować wybierając nauczyciela angielskiego dla Twojego dziecka?

Czym się kierować wybierając nauczyciela angielskiego dla Twojego dziecka?

Helen Doron, nauczycielka z ponad 30-letnim stażem, lingwistka oraz autorka metody nauki dzieci i młodzieży angielskiego, doradza, jak wybrać odpowiedniego lektora dla dziecka.

Rodzice często myślą, że najlepszym nauczycielem będzie native speaker. Według Helen Doron nie jest to jednak najważniejsze kryterium, które powinno się brać pod uwagę. Jest ich kilka, a wszystkie są równie ważne. Na pewno przy wyborze nauczyciela bez znaczenia jest wiek dziecka oraz jego poziom językowy.

Helen radzi, by znaleźć nauczyciela, który naprawdę lubi pracować z dziećmi. Najlepiej by był to ktoś, z kim nasza pociecha będzie miała możliwość stworzenia więzi emocjonalnej. Ktoś z pozytywnym nastawienie do swojego zawodu, a także osoba, której zależy na rozwoju, udoskonalaniu swojego warsztatu pracy. Nauczyciel, który potrafi wzmacniać w swoich uczniach poczucie wartości, dawać im wsparcie, zachęcać do nauki w inspirujący sposób. To wydaje się najważniejsze. Brak więzi z lektorem może przełożyć się na niechęć do nauki. Wtedy nawet najlepszy metodyk, który świetnie tłumaczy angielską gramatykę, nic nie osiągnie, choć z pewnością sprawdzi się w pracy z dorosłymi, którzy mają inne potrzeby i oczekiwania.

Podpowiedź 1: Typy nauczycieli

Istnieją dwa typy nauczycieli angielskiego: pierwszy skupia się głównie na nauce szkolnej – pomaga dziecku odrabiać pracę domową, przygotowuje swojego ucznia do sprawdzianów. Czy dzięki temu dziecko lepiej sobie radzi z angielskim? Mówiąc ogólnie, tak. Dziecko osłuchuje się z językiem, a nauczyciel poświęca mu całą swoją uwagę. Jednak są pewne minusy takiego rozwiązania. Nauczyciel zamiast odrabiać lekcje z dzieckiem powinien tak je przygotować, żeby samo potrafiło zrobić zadania. Najwięcej dzieci nauczą się od lektora drugiego typu, czyli takiego, który przygotuje dobry grunt do szkolnej nauki angielskiego, jeszcze zanim dzieci pójdą do szkoły. A także umiejętnie wesprze je w czasie nauki szkolnej.     

Podpowiedź 2: Wybierz wartościowy program do nauki

Aby nauczyciel mógł osiągnąć powyższe cele, potrzebuje bardzo dobrego program oraz przeszkolenia nie tylko w nauczaniu, ale także, co najważniejsze, powinien wiedzieć, jak wzmacniać pozytywnie swoich podopiecznych. W tej kwestii, jak podkreśla sama Helen Doron, nie może być całkiem bezstronna, ponieważ przez ostatnie 30 lat opracowywała i rozwinęła metodę swojego autorstwa. Z pomocą pedagogów, metodyków i lektorów stworzyła programy do nauki dzieci angielskiego, które oferują najwyższej jakości materiały oraz program szkolenia lektorów uczących dzieci od 3 miesiąca życia do momentu skończenia 19 lat. Pierwszy kursy dla najmłodszych – „Baby’s Best Start” – nie tylko uczy angielskiego, ale również pozytywnie wpływa na mentalny, emocjonalny i fizyczny rozwój dziecka. W czasie kursu maluszek uczy się angielskiego oraz nabywa umiejętności społecznych, przygotowuje do nauki czytania, rozwija muzycznie i mentalnie, uczy się też języka migowego.    

Nauczyciele Helen Doron uczący różne grupy wiekowe na każdym poziomie są odpowiednio wyszkoleni, by pracować na materiałach, które opierają się na elementach słuchowych, wizualnych i empirycznych. Uczą poprzez piosenki, ruch, zabawę, aplikacje do ściągnięcia online, a także wykorzystują nowoczesne technologie, np. tzw. „rzeczywistość rozszerzoną”. „Rzeczywistość rozszerzona” sprawia, że dwuwymiarowe postacie narysowane w książeczkach oglądane przez tableta lub smartfona „ożywają” i mówią po angielsku.   

Podpowiedź 3: Wyszkolenie i materiały

Lektorzy Helen Doron przechodzą szkolenia, które przygotowują ich do pracy na każdym poziomie. Dzieci mogą uczyć zarówno native speakerzy, jak i nauczyciele, których pierwszym językiem nie jest angielski. Kierujemy się zasadą, że kluczem do sukcesu jest regularne słuchanie języka w tle codziennych aktywności. Nasze wieloletnie doświadczenie pokazało nam, że słuchanie w domu jest niezbędne w procesie nauki. Słownictwo, gramatyka, piosenki są uczone właśnie dzięki osłuchiwaniu się z anglojęzycznymi materiałami.   

Metoda zakłada, że dziecko nie musi wszystkiego rozumieć. Na początku nie rozumie nic, ale słucha piosenek i dialogów w tle codziennych aktywności, na przykład podczas posiłków, zabawy, mycia, czy szykowania się do spania. Dzięki tej powtarzalności (ścieżek dźwiękowych trzeba słuchać dwa razy dziennie, codziennie) stymulujemy mózg, powstają nowe połączenia między neuronami ułatwiające naukę angielskiego. 

Ścieżki dźwiękowe, których dzieci słuchają w domu, stają się ich „drugim nauczycielem”. Natomiast lektorzy w czasie zajęć tłumaczą znaczenie słówek, fraz, zdań, które dzieci mają już w pamięci. Nauczyciele posługują się tylko angielskim. Obrazki, ruch, mimika, gesty i gry pomagają przekazać znaczenie. Lektorzy uczący dzieci szkolne oraz nastolatków są przygotowani także do uczenia gramatyki. Nasze kursy odpowiadają poziomem biegłości językowej standardom przyjętym przez Radę Europy. Są to poziomy: A2, B1, B1+ oraz B2.

Niezależnie od wieku dziecka oraz jego poziomu zaawansowania dobrego nauczyciela poznaje się po tym, że lubi swoją pracę i spełnia się ucząc dzieci. A kiedy uczy bez tłumaczenia na język ojczysty powinien jak najczęściej nagradzać ucznia, dając pozytywne wsparcie i motywując do mówienia oraz aktywnego brania udziału w zajęciach.     

Rodzicom zależy, by nauczony materiał był spójną całością, a nauka przebiegała płynnie i przychodziła dzieciom z dużą łatwością. Programy Helen Doron English to zapewniają. Każdy z lektorów jest szkolony w taki sposób, że jeśli zdarzy mu się wejść do dowolnej szkoły Helen Doron na świecie, z łatwością poprowadzi tam lekcje niezależnie od poziomu i wieku uczestników kursu. Nasze programy są spójne, a nauka odbywa się tylko po angielsku.        Po czym poznać, że wybraliśmy odpowiedniego nauczyciela? Dziecko lubi przychodzić na zajęcia, bo nauka jest dla niego zabawą. Poza tym aktywnie uczestniczy w lekcjach oraz czuje się doceniane i jest chwalone. Dzięki temu pokocha naukę języka i zdobędzie pewność siebie. A to wartości na całe życie.   

Call Now Button